In het kort:

 

We starten met een luistertest. In de analyse wordt nagegaan wat de luistertherapie voor jou kan betekenen.

Indien je ervoor kiest de therapie te starten, maken we een behandelplan. Er wordt een luisterprogramma op maat gemaakt waarin we jouw persoonlijke wensen alsook onze bevindingen van de luistertest verwerken.

Elk traject omvat intensieve luisterblokken afgewisseld met langere periodes van rust om de effecten te laten insijpelen.

Een luisterblok omvat meerdere aaneensluitende dagen waarin je tot vier uur per dag luistert naar speciaal gefilterde muziek in het centrum. Daarna volgt een rustperiode die start met vier weken. Naarmate de therapie vordert worden de rustperiodes steeds langer.

Het programma wordt bijgeschaafd op basis van jouw ervaringen en tussentijdse luistertesten.

 

De luistertest

 

In het centrum begint men altijd met een Luistertest, die Audio-Psycho-Fonologischonderzoek wordt genoemd. We stellen vast welke
geluiden bij welke frequenties (toonhoogten) de oren minimaal waarnemen en hoe dat gebeurt. De oordominantie en de selectiviteit voor
toonhoogteverschillen worden ook vastgesteld.


Bij de test wordt de inwerking van het geluid op 2 manieren gemeten namelijk door luchtgeleiding (koptelefoon op de oren) en door botgeleiding (telefoon achter de oren op het rotsbeen). Deze en andere metingen worden geanalyseerd en besproken.
De uitslag van dit onderzoek omvat tevens een voorstel tot een individuele luistertherapie.

 

Individueel traject


De basis van het klankmateriaal is overwegend muziek van Mozart, Gregoriaanse gezangen en waar mogelijk de moederstem, eindigend met de eigen stem.


Het geluid wordt speciaal bewerkt en op toonhoogten gefilterd door het elektronisch oor, dat door Tomatis is ontworpen en verbeterd doorhet Mozart-Brain-Lab te Sint-Truiden.

Tomatis noemt Mozart’s muziek universeel, omdat het zeer harmonisch is, rijk aan hoge tonen en een hoog ritme heeft, die een  stimulerende werking hebben en energie geven. Tijdens de luistertherapie mag je slapen, tekenen, puzzelen, handwerken, af en toe
met elkaar praten, etc.

Eten, lezen en schrijven is dan uit den boze, omdat die mentale arbeid de centra in de hersenen dicht bij het gehoor kunnen beïnvloeden.

 

Het resultaat


De luistertherapie streeft o.a. naar het verbeteren van:

 • gehoor en het luisteren
 • levenslust en vitaliteit, vooral bij ouderen
 • communicatie
 • concentratie problemen
 • leervermogen
 • de problemen van dyslexie, ADHD of autisme.

 

Opmerkelijk is ook dat de houding en motoriek verbetert, beter rechtop lopen, opener naar de wereld staan en communicatiever worden. Kunnen zeggen wat je wilt zeggen.


De luistertherapie verbetert ons algeheel functioneren en brengt meer evenwicht en harmonie. Daarbij heeft het een positieve invloed
op zowel psychische als lichamelijke klachten. 

Niet voor niets noemt Tomatis: “Het gehoor de accu van ons lichaam en onze geest.”

 

 

Luisteren op het centrum

omdat alleen daar

 • het elektronisch oor en “Brain Activator” aanwezig zijn.
 • persoonlijke begeleiding mogelijk is.
 • het programma direct aangepast wordt.
 • actief microfoonwerk mogelijk is.
 • gefilterde muziek beschikbaar is.
 • de balans lucht-botgeleiding ingesteld wordt.
 •  de balans links-rechts ingesteld wordt.
 • de boneconduction-hoofdtelefoon aanwezig is.